Inżynieria odwrotna
Projektowanie CAD
Badania i pomiary
Symulacje komputerowe