SYMULACJE KOMPUTEROWE

Nasza usługa to zaawansowane obliczenia symulacyjne oparte o opracowane algorytmy obliczeniowe dla projektowanych procesów technologicznych. Pracujemy na światowej klasy oprogramowaniu zapewniającym najwyższą jakość oferowanych usług, w skład których wchodzą:

 • Technologie określenia naprężeń,
 • Technologie określenia wytrzymałości,
 • Technologie projektowania inżynierskiego nowych elementów,
 • Konstrukcje nowej generacji,
 • Virtual prototyping.

Zakres usług obejmuje:

 

Przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych:

 • analiza pól odkształceń i naprężeń materiałów i konstrukcji z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych, efekty ‘Stress Stiffening’, ‘Large Strain’, ‘Large Deflection’,
 • nieliniowości materiałowych; modele sprężysto-plastyczne, hiperelastyczne, lepkoplastyczne, lepkosprężyste, anizotropowe modele plastyczności (Generalized Hill Potential Theory), materiały z pamięcią kształtu, Druckera – Pragera, Gursona, beton,
 • zagadnień kontaktu (kontakt penalty i MPC, z tarciem i bez, powierzchnia-powierzchnia, węzeł- powierzchnia, węzeł-węzeł, krawędź-powierzchnia, krawędź-krawędź),
 • pre i post – processing konstrukcji kompozytowych,
 • optymalizacja topologiczna,
 • przeprowadzanie analiz Rigid Body Dynamics,
 • przeprowadzanie analiz termicznych (z uwzględnieniem przewodzenia, radiacji, konwekcji),
 • przeprowadzanie analiz dynamicznych w dziedzinie częstotliwości i czasu,
 • przeprowadzanie analiz akustycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • obsługa materiałów izotropowych, anizotropowych, ortotropowych,
 • uwzględnienie plastyczności zależnej oraz niezależnej od tempa odkształceń,
 • przeprowadzanie podstawowych analiz zmęczeniowych w tym TMF,
 • przeprowadzanie analiz sprzężonych jedno i dwukierunkowych: termo-strukturalne, wibroakustyczne, przepływowo-strukturalne, termiczno-przepływowo-strukturalnem,
 • weryfikacja standardowych wyników pod kątem własnych potrzeb (ocena naprężeń w oparciu o własne hipotezy wytężeniowe).

Przeprowadzanie analiz przepływowych:

 

 • stany ustalone lub nieustalone,
 • ściśliwe i nieściśliwe,
 • przepływ płynów nielepkich i lepkich,
 • przepływy subsoniczne, transoniczne oraz hipersoniczne,
 • laminarne, turbulentne i przejściowe (RANS, URANS, LES, SAS, DES, DDES),
 • cieczy newtonowskie i nienewtonowskie,
 • przepływ swobodny lub wymuszony,
 • przepływy wielofazowe (modele DPM, DDPM, VOF, Euler-Euler, DEM),
 • swobodne powierzchnie (model VOF),
 • mieszanie z uwzględnieniem wymiany ciepła,
 • symulacja spalania na wielu poziomach szczegółowości (modele premixed, non-premixed i partially premixed) wraz z uwzględnieniem powstawiania termicznych NOx,
 • symulacja zagadnień z poruszającą się i odkształcalną siatką,
 • modelowanie płynu lepko sprężystego,
 • modelowanie wytłaczania tworzyw sztucznych oraz rozdmuchu,
 • modelowanie zagadnień odwrotnych w procesie wytłaczania tworzyw sztucznych,
 • modelowanie spalania m.in. w silnikach tłokowych,
 • przeprowadzanie analiz sprzężonych jedno i dwukierunkowych:
  przepływowo-strukturalne, termiczno-przepływowo-strukturalne, magnetyczno-przepływowo-strukturalne (w przyszłości).

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Rafael Miozga
Inżynier ds. obliczeń i laboratoriów
Computational and Laboratory Engineer
r.miozga@pnt.opole.pl
+48 884 883 605

Formularz kontaktowy

10 + 12 =